Laboratory of Molecular Neuroscience and Neurology

MEMBER

 • Professor

  Junji Yamauchi

  yamauchi(a)toyaku.ac.jp

  ※Please change (a) to @

 • Associate Professor

  Takako Morimoto

  takako(a)toyaku.ac.jp

  ※Please change (a) to @

 • Assistant Professor

  Yoichi Seki

  yseki(a)toyaku.ac.jp

  ※Please change (a) to @

 • Assistant Professor

  Remina Shirai

  rshirai(a)toyaku.ac.jp

  ※Please change (a) to @

 • Visiting Researcher

  Yuki Miyamoto
 • D2

  Sakurako Kobayashi
  Nana Fukushima
 • D1

  Sui Sawaguchi
 • M2

  Nobuki Okabe
  Yukino Kato
  Risa Kiminami
  Mizuki Goto
  Takanari Sato
  Yoko Fujiki
 • M1

  Mikinori Isogai
  Maho Okawa
  Miyu Okabe
  Mizuka Cho
  Syoya Fukatsu
  Miku Fukawa
 • B4

  Shiori Adachi
  Yuta Ikoma
  Miki Ishida
  Yuri Ichihara
  Yuki Kasamatsu
  Hinami Sashi
  Haruka Sone
  Taiga Nakajima
  Takeru Nemoto
  Naoya Fujimoto
  Wakana Miyata
  Tatsuhiro Yamamoto
  Miyu Yamamoto
  Ryo Watanabe
  Hayato Kawasumi
  So Kuramochi
 • Secretary

  Hiromi Usui