Laboratory of Molecular Neuroscience and Neurology

MEMBER

 • Professor

  Junji Yamauchi

  yamauchi(a)toyaku.ac.jp

  ※Please change (a) to @

 • Associate Professor

  Takako Morimoto

  takako(a)toyaku.ac.jp

  ※Please change (a) to @

 • Assistant Professor

  Yoichi Seki

  yseki(a)toyaku.ac.jp

  ※Please change (a) to @

 • Assistant Professor

  Remina Shirai

  rshirai(a)toyaku.ac.jp

  ※Please change (a) to @

 • Visiting Researcher

  Yuki Miyamoto
 • D3

  Sakurako Kobayashi
  Nana Fukushima
 • D2

  Sui Sawaguchi
 • M2

  Mikinori Isogai
  Maho Okawa
  Miyu Okabe
  Mizuka Cho
  Syoya Fukatsu
  Miku Fukawa
 • M1

  Miki Ishida
  Yuri Ichihara
  Yuki Kasamatsu
  Takeru Nemoto
  Naoya Fujimoto
  Wakana Miyata
  Miyu Yamamoto
 • B4

  Ryuya Ichikawa
  Katsuki Oikawa
  Yuna Onobori
  Mahalo Ogawa
  Takeru Omata
  Mikito Takahashi
  Mei Tanaka
  Tatsuki Hirakoso
  Asahi Honjo
  Ayana Matsuda
  Yuina Morikawa
  Takanori Yokoi
  Kentaro Yoshinaga
  Ayano Yoneda
  Takafumi Fukuda
 • Secretary

  Hiromi Usui