Laboratory of Molecular Neuroscience and Neurology

MEMBER

 • Professor

  Junji Yamauchi

  yamauchi(a)toyaku.ac.jp

  ※Please change (a) to @

 • Associate Professor

  Takako Morimoto

  takako(a)toyaku.ac.jp

  ※Please change (a) to @

 • Assistant Professor

  Yoichi Seki

  yseki(a)toyaku.ac.jp

  ※Please change (a) to @

 • Visiting Researcher

  Yuki Miyamoto
 • D3

  Sakurako Kobayashi
  Nana Fukushima
  Sui Sawaguchi
 • D1

  Hiromi Terashima
 • M2

  Miki Ishida
  Yuri Ichihara
  Yuki Kasamatsu
  Takeru Nemoto
  Naoya Fujimoto
  Wakana Miyata
  Miyu Yamamoto
 • M1

  Takeru Omata
  Mikito Takahashi
  Mei Tanaka
  Asahi Honjo
  Ayana Matsuda
  Ayano Yoneda
 • B4

  Mami Akiyama
  Ryuma Isa
  Aoi Ujiie
  Tatsuya Ooki
  Mei Ohno
  Kazuki Kojima
  Naoko Sakaibara
  Anna Suzuki
  Shiori Tada
  Misaki Tadokoro
  Naoto Teruya
  Kanoko Fukutomi
  Minori Minegishi
  Kaito Yamada
  Hiroki Ishikawa
  Sae Okawa
  Mitsumasa Taki
 • Secretary

  Hiromi Usui